شماره تماس

تلفن ثابت: 05837217731 // شماره همراه: 09153728637 // فاکس: 05837217730

آدرس

استان خراسان شمالی، شهرک صنعتی خوشین، صنعت 4، پارس ابزار

ایمیل

parsabzar@yahoo.com